PUURPXL

Natuurmonumenten

Nieuwe website

terug naar cases Cases

Natuurmonumenten

Klantvraag:
Natuurmonumenten benaderde Puurpxl met de vraag om een verbeterde versie van de bestaande website, die ook responsive moest zijn. Het accent moest liggen op verbetering van de conversie. De vergrijzing van het ledenbestand van Natuurmonumenten was een punt van grote zorg. De nieuwe website moest zorgen voor een aanwas van nieuwe en jongere leden.

Natuurmonumenten.nl, home

Doel van de website:

  • Meer conversie
  • Meer aandacht voor de natuurgebieden en activiteiten van Natuurmonumenten

De doelgroep:
Natuurliefhebbers

Natuurmonumenten.nl, 355 natuurgebieden

De oplossing:
Tijdens het doelgroeponderzoek kwamen we erachter dat de doelgroep jonger was dan de leden. Vooral jonge gezinnen bleken vaak gebruik te maken van de site ter oriëntatie op activiteiten in de natuur. Door de link te leggen tussen het ‘fun’ aspect van de natuur en de noodzaak de natuur te behouden, ook voor de kinderen, bleek het het lidmaatschap een logische stap. Een versimpelde gebruikersbeleving, een verbeterde structuur en heldere vormgeving (‘flat’ design, iconen en korte compacte teksten) wierpen snel hun vruchten af.

Het uiteindelijke resultaat:
Pas nadat je uitgebreid hebt kunnen rondkijken in de etalage van de natuur is er de call-to-action (en alle reden) om Natuurmonumenten te steunen, en te ontdekken welke onderwerpen nog meer op de agenda van de vereniging staan. Want wie meer geniet, heeft daar uiteindelijk meer voor over.

Als je naar de huidige website kijkt, staat de call-to-action om lid te worden pas helemaal onderaan de pagina. Lid willen worden is daarmee een logisch vervolg op wat Natuurmonumenten te bieden heeft, niet een reactie op een schreeuwerige button. Of dat dan wel werkt? Jazeker: door onze evidence-based aanpak is het aantal leads op Natuurmonumenten.nl gestegen met 46%, het aantal donateurs vertienvoudigd en zijn de aanmeldingen voor het kinderprogramma gestegen van 0 naar 70.000 in een half jaar.

Natuurmonumenten.nl, overzicht natuurgebied

Vragen over dit project?

Puurpxl werkte aan:

concept, design en user experience

Samenwerking met:

Krimson

Doorlooptijd:

9 maanden

Oplevering:

september 2012

Bezoek natuurmonumenten.nl

Meer projecten

Terug naar boven